Psico Neuro Immunología (PNI)  Bioressonància

  Consultació Medicina holística :

 

  Mitjançant conceptes en salut integrativa amb l’ajuda dels coneixements en PNI,  medicina occidental i tradicional xinesa,  així com aparells diagnòstics en bio-ressonància, realitzem una primera visita per tal d’establir els patrons de malaltia, així com les causes i possibles tractaments i/o consells d’estil de vida per tal de restablir la salut.

 

  PNI: La disciplina PNI fa referència a la Psiconeuroimmunologia, un camp interdisciplinari de la ciència que estudia les interaccions entre el sistema nerviós, el sistema immunològic i el sistema endocrí, i com aquestes interaccions afecten la salut i el benestar d’una persona.

 

  Aquesta disciplina busca comprendre com els processos mentals, emocionals i cognitius influeixen en la funció del sistema immunològic i, alhora, com la resposta immunològica pot afectar el funcionament del sistema nerviós i del sistema endocrí i per tant, de l’aparell digestiu.

 

  Amb les diferents analítiques i tècniques d’estudi que podem utilitzar per establir un diagnòstic global de la salut del pacient, de la seva nutrició i del seu estil de vida, la finalitat és conseguir l’equilibri entre el psiquisme i els sistemes neurològic, immunitari i endocrí del cos humà.

 

  Per assolir aquests objectius també ens recolzem en la Bioressonància i en el nostre cas utilitzem el sistema ESBIA (Escàner Biointegral Avançat)

 

 

 

   És un Sistema d’Anàlisi no Lineal (NLS), de diagnòstic no invasiu, que utilitza la ressonància d’ones electromagnètiques amb l’objectiu d’escanejar i detectar l’estat funcional del cos humà i rastrejar la informació de les diferents estructures biològiques (des dels òrgans, teixits i cèl·lules fins al nivell molecular) establint on es troben les alteracions que poden produir o que ja han produit malalties físiques. Per tant ens ajuda en l’avaluació de les tendències patològiques i ens ofereix la possibilitat de una visió precoç abans del surgiment del símptoma o de la malaltia.

 

   També actua com a sistema de correcció ja que l’equip emet i envía diferents freqüències per intentar restablir l’equilibri bioenergètic.. I ens permet actuar àdhuc de manera anticipada,  ja que moltes vegades els símptomes encara no estan presents, però sí existeix la malatia latent.

 

   Una vegada completat l’anàlisi inicial que ens mostra els diferents desequilibris i alteracions, ens permet també l’opció de tractament.

 

   Es poden revisar i analitzar les diferents patologies, microorganismes i paràsits, l’homeostasi bioquímica i múltiples possibilitats terapèutiques  amb una base de dades de més de 14.000 substàncies digitalitzades, per ajudar-nos a la presa de decisions.

   Podem preveure el porcentatge de milloria o empitjorament amb medicaments al·lopàtics, homeopatia, fitoteràpia, litoteràpia, complements alimentaris, la incidència de camps electromagnètics, els processos psico-emocionals…

 

   I podem preparar tractaments completament personalitzats amb la possibilitat de transferir freqüències directament al pacient (metateràpia) o a substàncies externes (aigua, alcohol, olis, minerals), testant la seva eficàcia i podent-los utilitzar posteriorment.

 

   Informació, avaluació i actuació