OZONOTERÀPIA

 

 

 

 

  Quan parlem d’ozonoteràpia ens referim a la utilització de l’ozó amb finalitats terapèutiques. 

 

  L’ozó (O3) és un gas inestable format per 3 àtoms d’oxígen. Degut a la seva curta durada es prepara al moment a partir d’oxígen medicinal per a la seva utilització immediata.

 

  Sense ser exhaustius veurem algunes de les seves principals indicacions ,o algunes de les més habituals, i en funció d’aquestes, quines son les possibles vies d’administració.