MICROIMMUNOTERÀPIA

La Microimmunoteràpia és un tipus d’immunoteràpia dirigida a regular el sistema immunitari mitjançant la utilització de substàncies immunomoduladores com ara les citokines, a dosis baixes o ultra baixes, és a dir en concentracions iguals o inferiors a les que estàn naturalment presents en l’organisme.

 

   És ben tolerada pels pacients de qualsevol edat, respecta els processos fisiològics i coordina naturalment la resposta immunitària.

 

   La podem utilitzar en el tractament de les malalties lligades a un disfuncionament del sistema immunitari, essent un element clau o un valuós coadjuvant per a a la seva resolució: al·lèrgies, malalties autoimmunes, infeccions agudes per virus, problemes metabòlics, infeccions cròniques o recidivants, fibromiàlgia, fatiga crònica, artrosi, malalties degeneratives i com a  complement en el tractament del càncer.